Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Matematikë 20%

Jo

Lendet qe nuk perfshihen ne gruplendet e perzgjedhura nuk vleresohen me 0 pike. Ne llogaritjen e mes ... Më shumë
Fizikë 20%

Jo

Lendet qe nuk perfshihen ne gruplendet e perzgjedhura nuk vleresohen me 0 pike. Ne llogaritjen e mes ... Më shumë
TIK 10%

Jo

Lendet qe nuk perfshihen ne gruplendet e perzgjedhura nuk vleresohen me 0 pike. Ne llogaritjen e mes ... Më shumë

Kritere në bazë të profilit të shkollës

Kriteri
Kliko këtu për Koeficientët sipas profileve

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat