Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 50% 3 vitet dhe matura

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Gjuhë angleze 20%

Jo

Gjuhë shqipe dhe letërsi 15%

Jo

Qytetari 5%

Jo

Gjuhë e Huaj e Dytë 5%

Jo

Arte 5%

Jo

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat