Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 70% vetetm 3 vitet

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Histori 15%

Jo

Qytetari 15%

Jo

Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 15 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Kritere për gruplëndët e dyta. Pesha totale: 15 %
Lënda Kriter Ndikon Shenime

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat