Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 50% 3 vitet dhe matura

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Biologji 25%

Po

Kimi 25%

Po

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat