Programi i studimit: Bastub


Lenda Viti Semestri Kreditet
Bastub 1
Teoria e Muzikës dhe Solfezhi 1
Muzikë dhome 1
Histori Muzike I,II (Antikitet- Barok,shek,XVIII) 1
Gjuhë e huaj (Anglisht) 1
Psikologji Arti 1
Pedagogji 1
Deshifrazh 1
Ansambël Fryme 1
Njohuri mbi Muzikën Jazz 1
Folklor Muzikor Shqiptar 1
Harmoni 1

Kthehu te Lista