Programi i studimit: Klarinetë


Lenda Viti Semestri Kreditet
Klarinetë 2
Teoria e Muzikës dhe Solfezhi 2
Muzikë dhome 2
Histori Muzike I,II (Antikitet- Barok,shek,XVIII) 2
Gjuhë e huaj (Anglisht) 2
Psikologji Arti 2
Klarinetë 2
Orkestër simfonike 2
Orkestër frymore 2
Muzikë dhome/Ansambël 2
Histori Muzike III (Shek.XIX) 2
Analizë e formave muzikore 2
Folklor Muzikor Shqiptar 2
Gjuhë e huaj (Italisht) (lëndë me zgjedhje) 2
Instrument i dytë (Saksofon)(lëndë me zgjedhje) 2
Praktikë artistike-grup koncert 2
Harmoni 2
Shkrimi muzikor në P.C 2
Ansambël Instrumental 2
Teori Muzike 2
Praktikë artistike(Orkestër frymore)Koncert 2
Praktikë artistike ( muzikë dhome) Koncert 2
Deshifrazh 2

Kthehu te Lista