Programi i studimit: Flaut


Lenda Viti Semestri Kreditet
Harmoni 1
Ansambël Fryme 1
Deshifrazh 1
Folklor Muzikor Shqiptar 1
Njohuri mbi Muzikën Jazz 1
Pedagogji 1
Flaut 1
Teoria e Muzikës dhe Solfezhi 1
Psikologji Arti 1
Muzikë dhome 1
Histori Muzike I,II (Antikitet- Barok,shek,XVIII) 1
Gjuhë e huaj (Anglisht) 1
Gjuhë e huaj (Anglisht) 2
Histori Muzike I,II (Antikitet- Barok,shek,XVIII) 2
Muzikë dhome 2
Psikologji Arti 2
Flaut 2
Orkestër frymore 2
Muzikë dhome/Ansambël 2
Histori Muzike III (Shek.XIX) 2
Analizë e formave muzikore 2
Folklor Muzikor Shqiptar 2
Gjuhë e huaj (Italisht) (lëndë me zgjedhje) 2
Teoria e Muzikës dhe Solfezhi 2
Flaut 2
Praktikë artistike(Orkestër frymore)Koncert 2
Praktikë artistike - muzikë dhome Koncert 2
Harmoni 2
Ansambël Instrumental 2
Teori Muzike 2
Deshifrazh 2
Gjuhë e huaj (Frengjisht) (lëndë me zgjedhje) 2
Gjuhë e huaj (Gjermanisht) (lëndë me zgjedhje) 2
Instrument i dytë (Perkusion) (lëndë me zgjedhje) 2
Praktikë artistike(orkestër frymore) Koncert 2
Instrument i dytë (Kitarë) (lëndë me zgjedhje) 2
Shkrim muzikor në P.C 2

Kthehu te Lista