Programi i studimit: Violinë


Lenda Viti Semestri Kreditet
Ansambël harqesh 1
Deshifrazh 1
Harmoni 1
Violinë 1
Teoria e Muzikës dhe Solfezhi 1
Muzikë dhome/Ansambël 1
Histori Muzike I,II (Antikitet- Barok,shek,XVIII) 1
Psikologji Arti 1
Njohuri mbi Muzikën Jazz (lëndë me zgjedhje) 1
Folklor Muzikor Shqiptar 1
Pedagogji 1
Gjuhë e huaj (Anglisht) 1
Gjuhë e huaj (Anglisht) 2
Deshifrazh 2
Psikologji Arti 2
Muzikë dhome 2
Histori Muzike III (Shek.XIX) 2
Teori Muzike 2
Histori Muzike I,II (Antikitet- Barok,shek,XVIII) 2
Muzikë dhome/Ansambël 2
Teoria e Muzikës dhe Solfezhi 2
Violinë 2
Harmoni 2
Shkrim muzikor në P.C 2
Ansambël Instrumental 2
Ansambël harqesh 2
Instrument i dytë (Saksofon) (lëndë me zgjedhje) 2
Instrument i dytë (Perkusion) (lëndë me zgjedhje) 2
Gjuhë e huaj (Anglisht) (lëndë me zgjedhje) 2
Ansambël harqesh 2
Analizë e formave muzikore 2
Folklor Muzikor Shqiptar 2
Hyrje në Kontrapunt Instrumental (lëndë me zgjedhje) 2
Gjuhë e huaj (Italisht) (lëndë me zgjedhje) 2
Gjuhë e huaj (Frengjisht) (lëndë me zgjedhje) 2
Gjuhë e huaj (Gjermanisht) (lëndë me zgjedhje) 2
Instrument i dytë (Violë) (lëndë me zgjedhje) 2
Instrument i dytë (Kitarë) (lëndë me zgjedhje) 2
Violinë 2
Orkester simfonike 2
Praktikë artistike-grup koncert 2
Praktikë artistike në muzikë dhome 2

Kthehu te Lista